ELM

Evangelisk Luthersk Misjonslag (ELM)

Evangelisk Luthersk Misjonslag (ELM) er et åndelig hjem og et arbeidslag for kristne venner som ønsker å utbre Bibelens budskap i Norge og på misjonsmarken

Kontaktperson

Jon Ragnvald Lende. Tlf: 928 82 300