Om bedehuset

Om bedehuset

Nærbø bedehus er drevet av fire frivillige organisasjoner på Nærbø. I tillegg har flere lag og organisasjoner sine samlinger her. Vi arbeider for at vi kan ha gode fellesskap hvor en samles om Guds ord.

Styret:

 • Formann: Vidar Halsne. Tlf: 997 37 797.
  Epost: vidar.halsne@lyse.net
 • Nestformann/HMS: Ester Frøyland Pollestad
 • Kasserer: Njål Stokka
 • Styremedlem: Magne Stråbø
 • Styremedlem/utleieansvarlig: Liv Rettedal. Tlf: 913 29 621.
  Epost: livrettedal@outlook.com
 • Sekretær: Jon Aarsland
 • Representant fra ungdomslaget: Henrik Harbo

Adresse: Vålandsvegen 2, 4365 Nærbø