Søndagsskolen

Søndagsskolen

Det er søndagsskole hver søndag i forbindelse med formiddagsmøtene kl. 11:00
Søndagsskolen blir drevet av NLM i partallsuker og IMF i oddetallsuker