Maks-klubben

Maks-klubben

Barnelag med andakt, hobbyaktiviteter, idrett og mat
Fra 5. klasse og oppover
Tirsdager kl 18.30 – 20.30 i partallsuker

For mer info, se https://nlmnarbo.no/maksklubben/

Kontaktperson

Bodil Gjerde. Tlf: 977 87 344

Arrangementer

Det er ikke lagt inn noen arrangementer ennå…