Samemisjonen

Samemisjonen

Norges Samemisjons formål er på bibelsk og evangelisk-luthersk grunn å utføre indremisjonsarbeid blant den samiske befolkning. Samemisjonen ser det dessuten som en oppgave å støtte samisk språk og kristen kulturarv

Kontaktperson

Karin Bjørgsvik Dahlstrøm. Tlf: 988 16 540