Misjon Sarepta

Misjon Sarepta

Misjon Sarepta er en organisasjon som arbeider for at stadig flere mennesker, både lokalt og på verdensvid basis, kan få møte Jesus Kristus til frelse og nytt liv, og ledes inn i Guds Ord. Sarepta vil ha base i Norge, samtidig som det vil være et særlig fokus på Sør-Europa og Nord-Afrika

Kontaktperson

Frode Hegle. Tlf: 911 43 294