IMF/NOR Nærbø

IMF/NOR Nærbø

Visjon: Et steg nærmere Gud – Fellesskapet – Folket
Møtes jevnlig i huskirker i hjemmene.

Storsamling annenhver søndag (oddetallsuker) kl 11.00 på bedehuset. Søndagsskolearbeidet i Fargeklatten har egne samlinger samme søndag bortsett fra Storfamiliesamlinger.

Kontaktperson

Kjell Inge Ree. Tlf: 950 88 412.
Epost: styreleder@storsamling.no

Link til nettside: https://www.storsamling.no/