NKUL

Nærbø Kristelige Ungdomslag (NKUL)

  • Visjon: Et fellesskap for å vinne andre for Kristus
  • Ungdomslaget har møte hver lørdag kl. 20.00
  • Fra 8.klasse og oppover

Ungdomslaget ønsker å være et sted hvor ungdom kan samles i helgene. Vi ønsker å ha et inkluderende fellesskap, hvor Jesus blir forkynt til frelse og frihet. Ungdomslaget har ca 100 medlemmer, og av disse er mange med i tjenestegrupper. I tillegg arrangerer vi skiweekend, nyttårsfest og andre arrangementer.

Kontaktperson

Henrik Harbo. Tlf: 970 26 101.
Epost: henrik.harbo@lyse.net

Arrangementer

Det er ikke lagt inn noen arrangementer ennå…