NLL

Norsk Luthersk Lekmannsmisjon (NLL)

NLL omfatter foreninger, venneflokker, kontaktpersoner og prekenplasser i Oslo, Viken, Vestfold og Telemark, Agder, Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal, Trøndelag, Troms og Finnmark. Arbeidet er i hovedsak inndelt i fire felt:

Forkynnervirksomheten
Norsk Luthersk Lekmannsmisjon kaller og sender forkynnere til møtevirksomhet i Norge. Det er flere forkynnere som virker frivillig eller på hel- og deltid. Til hvert semester settes det opp reiserute som gir oversikt over hvem av forkynnerne som er hvor. NLL arrangerer også møtehelger på Nærbø Bedehus i slutten av januar, slutten av mars og begynnelsen av september

Bibelskolen
Norsk Luthersk Lekmannsmisjon eier og driver Bibelskolen på Fossnes i Vestfold. Unge og eldre er velkommen til halv- eller helårskurs. I tillegg er det åpent for studenter/arbeidende å søke seg inn på studenthjemmet.

Ytremisjon
Norsk Luthersk Lekmannsmisjon støtter lokale kirker i Moldova, og har eget misjons- og litteraturabeid i Bolivia og Peru. Her finner du mer informasjon om ytremisjonsarbeidet.

Lov og Evangelium
Norsk Luthersk Lekmannsmisjon gir ut bladet «Lov og Evangelium». Bladet er gratis og blir holdt oppe av frivillige gaver.

Kontaktperson

Rudi Stene. Tlf: 928 23 147.
Epost: rudi.stene@gmail.com