Israelsmisjonen

Den Norske Israelsmisjonen

Den Norske Israelsmisjon (DNI) er en kristen misjons- og kompetanseorganisasjon som har arbeid i Israel, Øst-Europa og Norge. Vårt arbeid kan samles i fire hovedgrener, som er diakonalt arbeid, solidaritetsarbeid, freds- og forsoningsarbeid og disippelgjørende arbeid

Kontaktperson

Paul Odland. Tlf: 971 89 825.
Epost: paul.odland@lyse.net

Link til nettside: https://www.israelsmisjonen.no/