Lys Over Land

Lys Over Land

Lys over Land er en misjonsorganisasjon med hovedoppgave om å nå muslimene med evangeliet. Vi har arbeid i India, Senegal og Indonesia. Lys over Land støtter fattige og marginaliserte grupper gjennom sosialt arbeid, utdanning og helsetjenester til grupper som ikke har tilgang til dette og gjennom å gi mikrofinans og veiledning til små oppstartsbedrifter

Kontaktperson

Tom Håvard Tobiassen. Tlf: 916 05 951