Konfirmasjonsarbeid

Konfirmasjonsarbeid

ImF Rogaland samarbeider med Nærbø bedehus om konfirmasjonsundervisning. Undervisningen og konfirmasjonen er også åpen for andre konfirmanter i regionen, enten som et supplement eller som et fullstendig konfirmantopplegg.

ImF Rogaland har det formelle hovedansvaret, blant annet for det administrative som påmelding etc. Det er full åpenhet for å følge konfirmasjonsundervisningen hos oss, men utføre selve konfirmasjonsdagen lokalt. Dersom det skulle være ønskelig, vil vi være behjelpelige med å utføre selve konfirmasjonen.

For mer info, se https://imfrogaland.no/konfirmant/

Kontaktperson

Jakob Kjølvik. Tlf: 997 17 631.
Epost: jkjolvik75@gmail.com

Arrangementer

Det er ikke lagt inn noen arrangementer ennå…